Who we are

Фондация за предотвратяване на жестокостта върху животните

Развитието и утвърждаването на ценностите в гражданското общество, свързани със закрилата и опазването на животните в градска и естествена среда, подпомагане на животните, изпаднали в беда, настаняването им в приюти или ветеринарни кабинети за лечение, подпомагане на повторната им интеграция в обществото, работа с гражданското общество по проблемите на защита на околната среда и животинските видове.